Serdecznie witamy!

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Lubeka 95 zostało utworzone w Lubece w 1995 roku. Do głównych celów Towarzystwa należą dalszy rozwój i pogłębianie dobrosąsiedzkich stosunków kulturalnych, politycznych i socjalnych między Polską i Niemcami.

Nadchodzące imprezy :

Sala audiencyjna w lubeckim Ratuszu, Breitstr.62

Duo Sorores

Kammerspiele Theater Lübeck

Teatr Lübeck