Serdecznie witamy!

Polsko-Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Lubeka 95 zostało utworzone w Lubece w 1995 roku. Towarzystwo liczy obecnie około 80 członków, których łączy polskie pochodzenie lub zainteresowanie Polską. Do głównych celów Towarzystwa należą dalszy rozwój i pogłębianie dobrosąsiedzkich stosunków kulturalnych, politycznych i socjalnych między Polską i Niemcami. Ważne zadanie stanowi też integracja osób pochodzących z Polski w społeczeństwie niemieckim  przy równoczesnym pielęgnowaniu polskiego języka i polskich obyczajów. PDSKG Lubeka 95 realizuje swoje cele poprzez organizowanie koncertów, wystaw malarstwa, odczytów oraz dyskusji politycznych.

Serdecznie zapraszamy do udziału w naszych imprezach.

Nadchodzące imprezy

Brak imprez w najbliższym czasie